Croeso i’n gwasanaeth sgrinio cyfrinachol ar-lein am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STI).

Byddwn yn gofyn nifer o gwestiynau i chi a fydd yn ein helpu i roi’r cymorth mwyaf addas i chi. Dim ond cwestiynau sy’n gwbl angenrheidiol y byddwn yn eu gofyn i chi.
Ni wnaiff gymryd llawer o amser i chi eu hateb.


Mae eich holl wybodaeth yn ddiogel.

Os ydych yn cael unrhyw anawsterau wrth gwblhau’r ffurflen e-bostiwch ICC.IechydRhywiol@wales.nhs.ukWelcome to our confidential online STI screening service.

We will ask you a number of questions which will help us to provide you with the help which is most appropriate for you. We will only ask questions that are absolutely necessary. It will only take you a few minutes.

All of your information is safe and secure.

If you have any difficulties completing please email phw.sexualhealth@wales.nhs.uk

 

1%